Då är biljetten till LA, Californien beställd!

Under 2015 års första 3 månader kommer jag vara hos Mette Rosencrantz på hennes anläggning i Topanga utanför Los Angeles. Tar en möjlighet  som kommer kanske bara  en gång i livet,  att få möjlighet att utvecklas i en underbar miljö för att sedan komma hem i vår och ägna mig 100% åt Equitrain.