Tömkörning

Professionell tömkörning av din häst/ponny

Jag tömkör din häst/ponny alla discipliner på den nivå individen befinner sig. Jag gymnastiserar successivt, bygger upp och arbetar den mot en mer balanserad och hållbar individ.

Arbete på töm är ett effektivt och lekfullt träningsredskap för att nå högre ridbarhet, välbefinnande och nå högre mål. Regelbundenheten är A & O.

Minst 4 ekipage per anläggning, max 6 st. Bokning till hemanläggning är löpande.

Pris 700 kr/häst (inkl moms, reseersättning tillkommer)

MÅLGRUPP

Mitt mål med tömkörning är att få hästarna att lugnt och balanserat arbeta energiskt, bli mjuka och elastiska, få större kraftfullhet och ökad bärighet från sin bakdel. Detta uppnås genom förtroende och skicklighet i arbetet med häst på töm, inget skall tvingas eller forceras över hästens förmåga fysiskt eller psykiskt.

Konsten ligger i att utbilda och hjälpa hästen att arbeta genom överlinjen, lösgöra hals, nacke och rygg så schwung kan uppstå, stabilsera drivning och kontakt så hästens förmåga till samling / bärkraft ökar.

Jag vill göra hästen trygg i hur den skall balansera / bära sig själv när ryttaren kommer på och vägarna blir svängda och tempon ändras. Kan jag utbilda från marken med tömkörning så hästens självförtroende, glädje och självmedvetenhet ökar, och i och med det få förmåga att arbeta i korrekt form leder det till ökad hållbarheten. DÅ har jag nått mitt mål!

Tömkörning med Karin Engström

Jag har tömkört hundratals hästar, allt från en stor mängd kapplöpningshästar i Hongkong, tävlingshästar inom både hopp och dressyr, unghästar, ponny, islandshästar, kallblod och jag slås av att alla tar arbetet väldigt positivt. Samarbetsvilja och glädjen tolkar jag som att detta är en form av träning som hästen finner trivsam. Framåtbjudningen är naturlig då drivningen kommer bakifrån med pisk el position, ramen som bildas av töm och friheten från sadel och ryttare gör att hästen snabbt börjar slappna av och bli samarbetsvillig.

Det är givetvis en stor portion kunskap om teknik och förmåga att läsa hästens psyke och fysiska förutsättningar som kommer att avgöra hur kvickt hästen utvecklas. Även kunskap om hur man enklast lär in hjälperna från tömmen, olika sätt att använda sin utrustning, position, röst och fotarbetet. Men fokus är att förstå och läsa av hästen, hur den bär och balanserar, hur den väljer att försvara vissa delar av kroppen och hur den upplevs försvagad eller långsam i vissa rörelser.

Hästens exteriör i rörelse, biomekanik och oliksidighet med oregelbundenhet i rörelse är en viktig del i att analysera samt försöka utveckla lösningar för att få hästen i bättre balans och liksidigt arbete.

En viktig del i hästars träning är omväxling, allsidighet, om det är vägen tillbaka efter skada, eller en del i utbildning för det samlande arbetet på tävlingshästar, uppfostran eller grundutbildning av unga hästar… oavsett är tömkörning en bra träningsmetod att lägga till i hästens arbetsschema.

Jag ser mig själv som hästens PT (personal trainer), sjukgymnast, psykoterapeut, yogamaster och danspedagog i relation till hur jag ser på hästträning. Helheten kommer ge flest nycklar till att hästen ser ut som en ”happy athlet”. Med arbete från marken blir helheten och detaljerna så tydliga, ögat tränar och tränar på att se hur hästar rör sig, håller kroppen, kontakten på bettet, blicken i arbetet och hur den för svansen m m. All information som strömmar mot dig när du står där med tömmarna är ovärderlig i ett holistiskt syfte för att bygga och förstå hästar i arbete.

Citat och goda exempel

”Jag började anlita Karin till mitt sto då hon drev ojämnt från sina bak­ben, höger bak tog kortare steg och hon var svår att rida i ena varvet. Bara efter några gånger var det som en ny häst, det gav bra resultat på tävlings­banan. Senare blev hon skadad i hagen och blev operarad, hon läkte inte riktigt så vi betäckte henne. Nu när det var dags för igångsättning valde vi återigen att anlita Karin för töm­kör­ning och rådgivning om upplägg. Hon har endast efter två gånger hittat bättre balans och slutat korsgaloppera.”
Sofie Hermansson
Hästen blev tömkörd av Karin första gången oktober 2017. Månaden efter kunde jag för första gången göra små sid­värts­rörelser efter bara tre pass. Därefter regel­bunden tömkörning varannan vecka året runt förutom sommar och vinter vila.

”Karins tömkörning är superviktig för Nellies uppbyggnad och utveckling, hon är den pusselbit som gör att jag idag har en häst som mår bra och utvecklas."
Nellie e. Casino ue. Florestan 8 år
Pålagringar 6/7halskotan, balansproblem, hakningar b la