Tips inför 3-årstest

Tips inför 3-årstest

Tips inför 3-årstest

Att visa sin häst på 3-års­test är ett bra delmål i hästens utbildning. Som utbildare får man ett kvitto på sitt arbete och hästens träning, upp­födaren får en naturlig utvärdering av sitt avels­arbete och ett bra resultat kan avsevärt höja hästens värde på marknaden om den skall säljas.

Viktigt är att unghäst­testerna aldrig får bli ett själv­ändamål, tänk på att hästen skall hålla både fysiskt och mentalt för att prestera i många år.

Att tänka på inför 3-årstest

För att den unga hästen skall kunna visa sig på bästa sätt krävs en god grund­kondition som byggts upp succesivt. Varierad och lagom avvägd träning, regel­bunden vila och åter­hämtning samt en väl balanserad foderstat lägger grunden för ett bra resultat.

Bäst är om inrid­ningen skett under höst eller vinter så ung­hästen hinner smälta utbild­ningen både fysiskt som psykiskt någon månad i full vila fram till våren.

Att sedan planera de sista två månaderna före visning så hästen inte kommer trött till testet kan betyda hela skillnaden i erfarenhet för både häst och ägare. Repetera och stärk hästen i lagom dos tiden före testet, miljö­träna i annan omgivning och låt hästen bli van att åka transport utan att stress.

Hoppstam

Om hästen är hopp­stammad skall den prestera i lös­hopp­ningen. Den behöver vara trygg och säker inför sin upp­gift, inte tränad på att hoppa högt och stort utan i första hand vara utbildad för uppgiften och orädd. Att rida för mycket på en sådan häst kan göra negativ verkan på hopp­förmågan, ryggen kan bli stel och öm vilket hämmar hopp­ningen och kan ge sämre resultat.

Dressyrstam

Samma gäller den dressyr­stammade ung­hästen, den skall den visa sina gång­arter elastiskt och balanserat vid hand och under lös­galoppen i första hand. Ett bra longerings­arbete skall ligga till grund för detta. Att rida fram gång­arter på en så ung oarbetad häst är vanskligt då de inte är starka nog för att bära ryttare i för stor utsträck­ning. Tänk på att unghästens tillväxt­zoner i ryggen är öppna fram till 6 års ålder.

Tips inför 3-årstest

Häst vid hand

Träna din häst vid hand mycket. Den skall vara lydig, avslappnad och i god framåt­bjudning.

Skritten skall vara ren och takt­mässig, inte för hastig, här är viktigt att få hästen av­slapp­nad med halsen ner­släppt för bästa ryggverksamhet. Hästen ska skritta med framåt­gripande steg bredvid sin förare.

Vänd­ningen till höger är ibland svår, använd din vänstra arm och visa vägen, behåll aktivitet i bakbenen genom att agera energiskt själv och smacka lite.

Kom ut på samma spår utan att hästen är bakom dig, bjudningen framåt främjas lättast genom en mjuk följ­sam hand och pisk­förare.

Travarbetet kräver att visaren hinner med i traven och kan springa i balans utan tygelns hjälp. Ha en med­hjälpare under träningen som kan driva hästen bak­ifrån för maximal bjud­ning. Oftast är det där den stora bristen ligger, hästen är för spänd och inte fram­för handen. Minsta ryck i tygeln kan få en känslig häst att springa med för­böjd hals på dubbla spår, rak­rikta och kontrollera så kontakten till bettet är mjuk.

Visningen är viktig

Visningen vid hand är viktig, här kan man hämta in både ett och två poäng genom att träna mycket och träna rätt. Varje dag leder du din häst flera gånger, in och ut till hagar, till ridhus mm, passa på att träna varje dag.

Röst­kommandot måste vara etablerat, en smackning skall ge omedel­bar reaktion framåt och ett proo skall bromsa och stanna din häst. Beröm alltid när du får rätt reaktion, både med att t.ex. lätta på tygeln som ge godis eller klappa och prata positivt till din ung­häst!

Utstrål­ningen som hästen ger är viktig, den skall se glad och energisk ut, vaken i blick och med spelande öron. Din utstrål­ning smittar av sig, så jobba alltid med ett positivt kropps­språk.

Ridprovet

Inför ridprovet tränar man hästen att stå still vid upp- och avsitt­ning, bjuda framåt för skänkeln och röra sig i god takt med energi i alla tre gång­arterna.

Vid själva rid­provet tittar man på om hästen kan bära sin ryttare i balans, och även på sam­arbetet mellan ryttare och häst. Det är inte ett dressyr­test utan en visning av väl­balan­serad ridning på en häst som arbetar i sam­för­stånd och trygg­het med ryttaren.

Träna några gånger i olika miljöer, en spänd ung­häst upp­träder helt annor­lunda än hemma. Dock är det viktigt att inte över­träna en tre­åring genom att åka för mycket och få en trött och stressad ung­häst.

Tips inför 3-årstest

Gör en plan varje vecka där åter­hämtning finns inplanerad. Treåringen bör inte gå mer än 3-4 gånger per vecka, och då inte ridas varje gång. Varje individ bör ha sin egen plan. En spänd häst bör tränas oftare, men kom ihåg – bara korta stunder, sedan kan den få en samman­hållande vila där­emellan.

Läs av din ung­häst dagligen och planera om veckan om det behövs. Det är viktigt att ha ett kunnigt öga som kan se vad behövs. Tag hjälp av erfarna ung­häst­utbildare om du är osäker.

Longerings­arbete

Ett korrekt utfört longerings­arbete stärker takt och främjar framåt­bjudning och balans så att hästen kan röra sig med ökad elasticitet igenom hela kroppen.

Det behövs kunskap i att arbeta med rätt för­hållande mellan tempo, volt­storlek och längd på inspännigs­tyglar för att ut­veckla en ung­hästs rörelse­mönster positivt. Målet är att hästen är i bjud­ning, lydig och upp­märksam, slappnar av i kroppen, vilar på steget och tränar på att balan­sera sig i över­gångar mellan gång­arterna.

Inför den stora dagen

Reglementet

Viktigaste rådet är att alltid läsa på regle­mentet inför start i ung­häst­tester, de ändras vissa år och det är alltid din plikt att komma väl­informerad om rutinerna vid testerna. SWB har all infor­mation på sin hemsida.

Ha ett bra samspelt team runt hästen så att du inte är ensam. Träna ihop er innan så att alla vet vad som gäller i både lös­hoppning, visning vid hand och ridprov.

Lycka till!