Tömkörning för vana ekipage

Mål med kursen

Utveckla större färdighet i korrekt markarbete av hästen på töm, förståelse för lösgörande, rakriktande övningar, påbörja samlande rörelser och se ökad balans och utveckling av sin häst. Förståelse för hästens hållbarhet och rörelsemönster.

Exempel på upplägg

Kurstillfälle 1

Kurstillfälle 2-5

Boka

Välkommen att kontakta mig för att boka in er på en tömkörningskurs